Evomech har tagit över efter J. Kupiainen

Evomech:s grundande var viktigt för maskin- och metallindustrins framskridande i Vasa. Företaget gick tidigare under namnet J. Kupiainen Oy som var en underleverantör och samarbetspartner i maskin- och metallindustrin från slutet av 1940-talet

Vasas 7 motoranläggningar

Visste ni att i Vasa fanns det bara 7 motoranläggningar på 1900-talet. Den industirella historian regeras av bomullen och främst Vaasan Mylly. Ändå var det nuvarande Wärtsiläs och ABB:s tidigare ställning i Finland och Österbotten viktigt för industrin och arbetsmarknaden.

John Wickström, en industriell innovatör i Vasa

De tidigaste maskintillverkarna var Onkilahden Metalli Oy som började med framställning av ångpannor och -maskiner år 1897. John Wickström, som var en kommande industriell innovatör, flyttade från Amerika 1906 och grundade Wickströmin veljesten Moottoritehdas Oy med sin bror. De tillverkade 4-takts båtmotorer. Wickström var också med och framställde den första finska bussens motor SEOMAN som även var Finlands första egenframställda motor i bil.
Båda företagen ligger nu för tiden i Wärtsiläs bakgrund. Deras verksamhet med föregångaren J. Kupiainen har gjort märkbara arbeten för Vasas maskin- och metallindustri. Evomech:s ägare Jan Lindberg bär nu ansvar för att driva och utveckla det som Kupiainen en gång grundade.